Ceník služeb poskytovaných na žádost pacienta v ambulantní sféře k 1.9.2020

Výkon Cena (chirurgicky) Cena (Plexr)
Xanthelasmo 1 oko 1000Kč 500Kč
Veruka – malá (kauterizace) 300Kč 300Kč
Veruka – velká (nutná sutura) 600Kč 600Kč
Atherom – kauterem 300Kč 300Kč
Atherom – excize 600Kč 600Kč
Vyšetření oftal. + barvocit 450Kč
Výpis z dokumentace 150Kč
Výpis pro pojišťovnu 150Kč
Vyšetření pro řidiče, sportovce, voj.správu 300Kč
Posudek k bolesnému 300Kč
Ztížení společenského uplatnění 300Kč
Vyjádření pro vyšetřovatele soudu 300Kč
Zpracování a předání dokumentace 300Kč
Vyjádření pro ZP ZTP s vyšetřením a doporučením 300Kč
Hlášení úrazu pro ČSP 300Kč
Návrh na lázešké léčení 300Kč
Účast při úředním jednání 300Kč
Potvrzení o zravotním stavu 300Kč
Poradenství při výběru brýlí a kontaktních čoček, konzultace před očními operacemi a laserovými výkony 200Kč
GDx vyšetření (laserová polarimetrie) 600Kč
Plastika horních víček v lokální anestesii 8500Kč 6000Kč
Plastika dolních víček v lokální anestesii 9500Kč 6000Kč

Cizinci

Výkon Cena
Extrakce cizího tělěsa z rohovky 550Kč
kompletní vyšetření oftalmologem 1000Kč
Sutura laccerace víčka a svalu v plné tloušťce 1500Kč