Ceník služeb poskytovaných na žádost pacienta k 1.1.2022

Výkon Cena Cena (Plexr)
Xanthelasma 1 oko 1000 Kč 600 Kč
Veruka – malá (kauterizace) 300 Kč 300 Kč
Veruka – velká (nutná sutura) 600 Kč 600 Kč
Atherom – kauterem 300 Kč 300 Kč
Atherom – excize 600 Kč 600 Kč
Plastika horních víček v lokální anestesii 9000 Kč 6000 Kč
Plastika dolních víček v lokální anestesii 10000 Kč 6000 Kč

Výkon Cena
Vyšetření oftalmologem + barvocit 450 Kč
Výpis z dokumentace 150 Kč
Výpis pro pojišťovnu 150 Kč
Vyšetření pro řidiče / sportovce / voj. správu 300 Kč
Posudek k bolestnému 300 Kč
Ztížení společenského uplatnění 300 Kč
Vyjádření pro vyšetřovatele soudu 300 Kč
Zpracování a předání dokumentace 300 Kč
Vyjádření pro ZP ZTP s vyšetřením a doporučením 300 Kč
Hlášení úrazu pro ČSP 300 Kč
Návrh na lázeňské léčení 300 Kč
Účast při úředním jednání 300 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu 300 Kč
Poradenství při výběru brýlí a kontaktních čoček 200 Kč
Konzultace před očními operacemi a laserovými výkony 200 Kč
GDx vyšetření (laserová polarimetrie) 600 Kč

Cizinci

Výkon Cena
Extrakce cizího tělesa z rohovky 550 Kč
kompletní vyšetření oftalmologem 1000 Kč
Sutura tržné rány víčka a svalu v plné tloušťce 1500 Kč